logo dinobone.ru DINOBONE.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка

Нагревательный элемент Thermowatt RF 2000 Вт, RSD (витой), с прокладкой


THERMEX: RSD 5-10-15. ATT (AMERICAN THERMAL TECHNOLOGIES): RSS 10V, ATT RSS 50V, ATT RSS 80V, ATT MSS 30V, ATT MSS 50V, ETALON RES 80H, ETALON RES 100H, ETALON RES 120H, ETALON RES 150H, FSD 80V. ETALON ATT RES 5-10-15. ATT RSS 5-10-15

1460 RUR

Thermowatt похожие

Подробнее

Эспандер Atemi ATT-02

Эспандер Atemi ATT-03

Морган Райс Vapengåvan


Gwendolyn, med Alistair, Steffen och Aberthol, satsningar djupt inne i Den Undre Världen, med hennes strävan att hitta Argon och befria honom från hans magiska fälla. Hon ser honom som det enda hoppet för att rädda Thor och rädda Ringen, men Den undre Världen är omfattande och förrädisk, och att även hitta Argon, kan gå förlorat. Reece leder Legionmedlemmarna när de försöker ro i land ett nästan omöjligt uppdrag med att göra något som aldrig gjorts tidigare: att sjunka in i djupet av Klyftan för hitta och hämta tillbaka det förlorade Svärdet. När de nedstiger in i en annan värld, fylld med monster och exotiska raser-alla dessa beredda på att behålla Svärdet för sina egna syften. Romulus, beväpnad med sin magiska mantel, fortsätter med sin ondskefulla plan för att passera in i Ringen och förstöra Sköld; Kendrick, EREC, Bronson och Godfrey kämpar för att befria sig från deras förräderi; Tirus och Luanda får lära sig vad det innebär att vara förrädare och tjäna Andronicus; Mycoples kämpar för att bryta sig loss; och i en slutlig, chockerande vändning, är Alistair hemlighet äntligen avslöjad. Kommer Thor att hitta tillbaka till sig själv? Kommer Gwendolyns hitta Argon? Kommer Reece hitta Svärdet? Kommer Romulus lyckas med sin plan? Kommer Kendrick, Erec, Bronson och Godfrey lyckas när de står inför överväldigande odds? Och kommer Mycoples tillbaka? Eller kommer Ringen falla i fullständig och slutlig förstörelse? Med sin sofistikerade värld-byggande och karakterisering, är VAPENGÅVAN en episk berättelse om vänner och älskare, rivaler och friare, av riddare och drakar, av intriger och politiska intriger, i kommande tider, av brustna hjärtan, av bedrägeri, ambitioner och svek. Det är en berättelse om heder och mod, om ödet och framtid, och trolldom. Det är en fantasiberättelse som leder oss in i en värld som vi aldrig kommer att glömma, och som kommer att tilltala alla åldrar och kön.

399 RUR

похожие

Подробнее

Tatjana Bansemer Modern languages as mother tongue


Master's Thesis from the year 2012 in the subject Pedagogy - Pedagogic Sociology, grade: 2, Malmö University (Malmö högskolan), language: Swedish, abstract: Ämnet för mitt examensarbete är tvåspråkighet. Mitt fokus ligger på tysktalande barn som har levt en stor del av sitt liv med sin familj utanför ett tysktalande land, dvs. i Sverige eller som är födda i Sverige med tysktalande föräldrar. Mitt syfte är att få en inblick hur tvåspråkiga elever ser på deras tvåspråkighet och hur de upplever att vara tvåspråkiga.Min motivering till detta val av ämne beror på att jag själv är tvåspråkig uppvuxen mellan två olika kulturer och jag tycker att samarbete mellan familj och ämnes-/klass-/special- modersmålslärarna ska intensifieras mer för att eleverna ska nå bättre resultat i ämnena och ändå bibehålla och lära sig något om sin kultur. Eleverna ska inte tappa bort sitt ursprung när de flyttar utomlands utan de ska kunna känna sig trygga i att vara tvåspråkiga. Mitt intresse gäller hur tyska barnen känner sig med att vara tvåspråkiga. Ser de sin tvåspråkighet som en extra tillgång eller är det något tråkigt som de är tvungna att kunna för att föräldrarna vill det? Dessa frågor gjorde mig nyfiken och därför tyckte jag att det kunde vara spännande att fördjupa sig inom detta område, men också för att jag arbetar som lärare i moderna språk tyska och som modersmålslärare i tyska. Mitt arbete är knuten till tysktalande barn.Jag gjorde en kvalitativ undersökning och intervjuade tio elev...

3352 RUR

похожие

Подробнее

Морган Райс Uppkomsten Av De Tappra


Efter drakens attack, skickas Kyra på ett hastigt uppdrag: att korsa Escalon och leta reda på hennes farbror i det mystiska Tornet i Ur. Tiden har kommit för henne att lära sig om vem hennes mor är, och för att träna och utveckla sina speciella krafter. Det kommer att vara ett uppdrag fyllt med fara för en ensam tjej, Escalon är fylld med skräckinjagande bestar och likaså män— vilket kommer att kräva styrka för att hon skall kunna överleva. Hennes far, Duncan, måste leda sina män söderut, till den stora krigarstaden Esephus, för att fria sina män från järngreppet som Pandesia har. Om han lyckas, kommer han att behöva resa till sjön Ire och de snöiga Bergen Kos där de tuffaste krigarna i Escalon lever, men han behöver för att kunna ta över huvudstaden. Alec rymde med Marco rymde från Flammorna genom Törnarnas skog, och jagas av exotiska bestar. Det är en upprörande resa genom natten när han letar efter sin hemstad, där han ska återförenas med sin familj. När han kommer fram blir han chockad över vad han ser. Merk, trots hans bittra kritik, vänder för att hjälpa flickan, och att hitta sig själv, för första gången I sitt liv, intrasslad I någon annans affärer. Han kommer inte att försaka sin pilgrimsfärd till Tornet I Ur, och han känner ångest när tornet inte är som han förväntar sig. Vesuvius manar sin jätte när han leder sina troll genom en tunnel under marken, och försöker passera Flammorna, medan draken, Theos, har sitt eget speciella uppdrag i Escalon. Med sin starka atmosfär och sina komplexa karaktärer, så är UPPKOMSTEN AV DE TAPPRA en svepande saga med krigare och knektar, av kungar och lorder, av ära och tapperhet, av magi, öde och drakar. Det är en berättelse om kärlek och brustna hjärtan, av bedrägeri, ambition och svek. Det är den finaste fantasyn, och det inbjuder oss till en värld som kommer leva med oss för alltid, en som kommer att locka alla åldrar och kön.

199 RUR

похожие

Подробнее

Att forsta alternativhogern


Sedan det stod klart att Donald Trump vunnit valet i USA, till det samlade globala etablissemangets fullständiga häpnad och oförståelse, fick en ny politisk rörelse sitt genombrott. Båda presidentkandidaterna hade under valrörelsen relaterat till denna nya motkultur; förloraren Hillary Clinton med avsky och i föraktande tal, segraren Donald Trump genom att posta en bild av sig själv i form av en av den alternativa högerns främsta representanter: grodan Pepe. Tidigt gick det inte att bortse från att denna nya metapolitiska rörelse haft ett stort inflytande och påverkan på valets utgång, och oräkneliga diskussioner har förts från etablerat håll för att försöka definiera den alternativa högern. Men vad är då den alternativa högern? Denna rörelse som med framförallt internet som bas bedriver ett kulturellt krig mot den rådande kultureliten och framgångsrikt störtar det nuvarande vänsterparadigmet? Vilken typ av personer återfinns inom den löst sammanknutna rörelsen, och hur är dem? Vad vill den alternativa högern? Vad skiljer denna rörelse och dess agerande från tidigare rörelser inom samma åsiktssegment? Varför är alternativhögern så framgångsrik och vilken påverkan kan den väntas ha i Sverige?I denna antologi över alternativhögern har statsvetarna Jonas Nilsson och Anton Stigermark samlat tidigare ej publicerade texter från framträdande personer som i bred bemärkelse i någon mån kan anses ingå i rörelsen, eller ha ett stort förklaringsvärde av densamma, för att förklara en röre...

2727 RUR

похожие

Подробнее

Jonas Åberg Nostos. Prosaiska oden I-L


”Ty hemmet är återkomst, är minne och tradition, är historiens närvaro i nuet och nuets närvaro i historien.” – Ur XXXIX HembygdDet blåser upp till storm. Vi vet ännu mycket litet om hur denna storm kommer att gestalta sig, men vi vet att den kommer. I en storm kan bara den navigera säkert som är lugn inombords. Inre lugn kommer av att man vet vem man är och vart man är på väg. Denna vetskap har i sin tur sin grund i hemmet och utgör dess inre motsvarighet. I den prosalyriska samlingen Nostos har jag försökt att levandegöra detta hem sådant jag själv upplever det.Ett av de främsta europeiska diktverken inom vad man skulle kunna kalla Nostos-litteraturen är Dante Alighieris Den gudomliga komedin. Det hem som den landflyktige diktaren levandegör är den europeiska medeltiden. Medeltiden är den grund som dagens Europa ännu vilar på. Det är genom medeltiden som det antika arvet är en levande kraft i europeisk kultur. Mycket kraft har hämtats ur Dantes verk och det fortfar att vara en av vår kulturs viktigaste inspirationskällor. Liksom Vergilius vägleder Dante vägleder Dante oss.Det är min förhoppning att denna bok ska sälla sig som ännu en röst till den stora kör av röster, där Komedin utgör en av huvudstämmorna, och så i någon liten mån bidra till att inspirera och orientera i en tid som, under förutsättning att vi inte vänder oss bort ifrån det vi är och det vi har varit, kan innebära en pånyttfödelse.Att minnas är att göra motstånd.

2177 RUR

похожие

Подробнее

Till Koglin Den delade staden. Boendesegregation i Malmo och Lubeck


Research Paper (undergraduate) from the year 2006 in the subject Geography / Earth Science - Demographics, Urban Management, Planning, grade: High Pass, Lund University (Institut für Kulturgeographie und Wirtschaftsgeographie), 20 entries in the bibliography, language: Swedish, abstract: Denna uppsats handlar om boendesegregation i europeiska medelstora städer. Den är en komparativ fallstudie mellan två sådana städer. Städerna jag har valt för mitt arbete är Malmö i Sverige och Lübeck i Tyskland. De två städerna uppvisar flera likheter både vad gäller storlek och i viss mån även utveckling. Det finns dock även stora skillnader mellan Malmö och Lübeck vilka jag kommer att beskriva och analysera i mitt arbete.Jag har valt detta tema på grund av att jag är mycket intresserad av socialgeografin. Att jag valde just Lübeck och Malmö berodde på att jag är uppväxt i närheten av Lübeck och har bra kännedom om staden. Malmö valde jag, eftersom jag tycker det är en utmärkt stad att analysera, när det gäller boendesegregation. Dessutom tror jag att båda städer liknar varandra.Mitt syfte med uppsatsen är att reda ut om problemet boendesegregation finns i två europeiska medelstora städer och hur dessa fenomen i sådana fall yttrar sig i de två städerna, det vill säga vilken form av boendesegregation det handlar om och i vilka områden dessa problem finns.

1227 RUR

похожие

Подробнее

Морган Райс Förutbestämd


Men Caitlins hjärta trånar fortfarande efter hennes förlorade kärlek: Caleb. Hon behöver desperat få veta om han överlevde deras resa bakåt i tiden. Hon får veta att hennes uppdrag kräver att hon tar sig till Florence, men om hon vill följa sitt hjärta, måste hon ta sig till Venedig. Hon väljer Venedig. Caitlin är överväldigad av vad hon hittar. Venedig på artonhundratalet är en surrealistisk plats, där män och kvinnor är klädda i detaljerade kostymer och masker, och firar en oändlig, frikostig fest. Hon är överlycklig av att hitta och återförenas med några av hennes nära vänner, och bli välkommen tillbaka in i deras klan. Och hon ser fram emot att gå med dem till Venedigs Grand Ball, den viktigaste maskeraden på hela året, där hon hoppas att, återigen, hitta Caleb. Men Caitlin är inte den enda som kan resa bakåt i tiden: snart kommer Kyle, och är fast besluten att hitta henne och döda henne en gång för alla. Sam anländer också, fast besluten att rädda sin syster innan det är för sent. På Balen letar Caitlin överallt, men hittar inget spår efter Caleb. Det vill säga, tills den sista dansen. Hon dansar med en maskerad man som sveper hennes hjärta med sig, och hon känner sig säker på att det är han. Men när de byter partner, förlorar hon honom igen. Eller gör hon? Caitlin känner sig snart sliten mellan de två kärlekarna i hennes liv, och upptäcker att hon måste vara försiktig med vad hon önskar. Hennes glädje av att finna vad hon vill ha, kommer bara blandad med tragedi och brustet hjärta. I ett kulminerande, actionfyllt slut, finner Caitlin sig själv stå emot sann ondska, Roms antika vampyrklan, och den mäktigaste vampyrklan som någonsin funnits. Att överleva kommer kräva alla hennes förmågor, då hon kämpar för sitt eget liv. Hon kommer vara tvungen att offra mer än någonsin, om hon ska rädda den hon älskar…

299 RUR

похожие

Подробнее

Michael Sharp, Hans Carlsson, Lisa Forstenius Det Stora Uppvaknande. Begrepp Och Metoder for Framgangsrik Andlig Utovning


DET STORA UPPVAKNANDETNär du är trött på samma gamla politiska, ekonomiska och sociala nonsens. När du känner att det finns någonting mer än den värld du har fått lära dig att se, när hysterin kring 2012 har lugnat ner sig och du undrar varför så lite har förändrats, när du är redo att ge upp vidskepelserna kring evolution, polskifte, "ödlor", mayakalendrar och galaktiska linjer, när du vill veta sanningen om medvetande och när du är redo att ta kontroll över din egen process, då är det här du ska börja.VÄLKOMMEN HEM!

460 RUR

похожие

Подробнее

2-Insert blade fuse adapter voltage tap for Automotive Fuses APS ATT Mini low profile

Ahlbäck Jenny Kommunikationens betydelse for psykosociala arbetsmiljoforhallanden


Boken är ett resultat av en studie genomförd i kommunal verksamhet. Organisationen består av tio förvaltningar med cirka 6000 anställda. Syftet var att undersöka hur arbetstagare känner av krav och kontroll i arbetet baserat på ledarskap, kommunikation och information. Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell har legat till grund för att undersöka graden av anställdas delaktighet i arbetet och i arbetsuppgifter. Forskning inom psykosociala arbetsmiljöförhållanden visar samband på låga nivåer av beslut och handlingsutrymme som kan påverka hälsan negativt och leda till sjukdom. Intervjuer har skett tillsammans med linjechefer och anställda där resultatet innehåller bevis på att stress är en faktor som påverkar nivån av kommunikation mellan chef och anställda. Kommunikation ses som en form av samverkan där sociala relationer är viktiga för att skapa en gemenskap som leder till en ökad delaktighet.

5352 RUR

похожие

Подробнее

3W BNC Coaxial RF Fixed Attenautor DC-6GHz Straight Adapter ATT:3-30dB

Wiker Madeleine Idrott och halsa i interaktion.


Det blir allt mer viktigt att främja god hälsa när människan idag lever ett liv i ett samhälle fyllt med höga krav. Syftet med uppsatsen är att få insyn i hur verksamma lärare i idrott och hälsa arbetar med hälsoundervisning samt att ge en förståelse av vad hälsobegreppet kan stå för. Vad styrdokumenten uttrycker om hälsa och hur den överensstämmer med verkligheten. Jag har gjort fem kvalitativa intervjuer med verksamma idrottslärare i årskurs 7-9. Resultatet av intervjuerna har analyserats och väsentligt stoff har sammanfattningsvis redovisats. Mitt resultat visar att det är den fysiska aktiviteten som dominerar idrottsundervisningen och att rörelsens betydelse för hälsan är stor. De få timmar som ämnet har anser lärarna påverkar valet av undervisning. Det är den holistiska synen på hälsa som lärarna vill framhäva men belyser också det vaga och svårdefinierbara i begreppet. Majoriteten menar att hälsa är när individen mår bra. Den sociala aspekten är den som främst skapar ohälsa hos eleverna vilket leder till negativa konsekvenser för hela individen. Hälsa förknippas ofta med teoripass medan idrott sammanförs med praktisk undervisning.

6039 RUR

похожие

Подробнее

2-Add A Circuit Fuse Tap Piggy-Back Holder APS ATT Mini Low Profile

10371 ATT Attack Tank Building Blocks Brick Compatible Technic 75080 Toys for Children

Mikaela Nykvist Forandrad och brand


I ruinen efter den nedbrunna staden Wasa är det många som letar efter sin förlorade framtid. När Alfred mister sin Elna vid födseln av deras andra barn tappar han fotfästet och flyr fältet. När han kommer hem till Runsor igen sommaren 1857 möter han en hårt arbetande familj. De har både den stora sorgen att hantera och allt arbete på gården att klara av. Han kastas direkt in i en myllrande vardag som visar sig vara långt värre än han kunde föreställa sig. Olyckor, våldsdåd och brännvin har blivit en del av vardagen på gården i Runsor. Magda är bara en ung flicka men axlar det tunga ansvaret för sin systers små barn. Hon råkar själv ut för en olycklig händelse som kommer att forma hela hennes liv och ta henne genom känslostormar som är nästintill omöjliga att hantera.Amalia har byggt upp en fungerade vardag efter att Carl försvann till havs och livet går sin gilla gång ända tills hon får ett brev som förändrar allt. Förändrad och bränd är den andra delen i romanserien Runsorserien och fortsättningen på debutromanen Rök i fjärran av Mikaela Nykvist. Om Rök i fjärran, del 1 i Runsorserien: Debutboken av Mikaela Nykvist börjar med spänning från första sidan och är intressant ända till slutet. Bibliotekarien i Vörå tipsar

2402 RUR

похожие

Подробнее

Björn Wängberg Det alienerade medvetandet


Med sin berömda utsaga "Jag tänker, alltså är jag" räknas René Descartes (1596--1650) som en av de viktigaste filosoferna. Descartes betonar vikten av att finna och vårda den egna tankeförmågan. Hans berömda kunskapsmetod leder till en självständighet i vårt intellektuella liv och en frigörelse från att vara kuvad under auktoriteter. Samtidigt innebär metoden en broms mot att vårt tänkande glider över i ett godtyckligt subjektivt tyckande. Descartes banbrytande kunskapsteoretiska reflexioner leder till att medvetandet ser sig instängt inom sina egna gränser utan möjlighet till en reell och omedelbar kontakt med omgivningen. Dessa tankar om medvetandets alienation från den omgivande verkligheten har i högsta grad influerat filosofer fram till våra dagar.Målsättningen med denna bok är att presentera de väsentliga dragen hos Descartes filosofiska arbete: kunskapsmetoden, vårt omedelbara vetande om vår egen själ och dess tillstånd, relationen mellan kropp och själ, bevis för Guds existens och framläggandet av en rationalistisk kunskapsteori. I boken uppmärksammas de tre drömmar som Descartes genomlevde i november 1619 och ett tämligen stort utrymme ägnas åt den i författarens ögon viktigaste texten ur Descartes författarskap: Meditationes De Prima Philosophia (Betraktelser över den första filosofin).Boken kan läsas utan specifika förkunskaper i filosofi.

1889 RUR

похожие

Подробнее

Derek Holland Den politiske soldaten


”Det som är rätt och sant behöver inte många ord och långa utläggningar. Det rätta och sanna sägs med få ord och är enkelt begripbart för alla.” Denna skrift har författats med den uttryckliga avsikten att vara en sporre till handling och lägger upp krav som författaren menar att man skall kunna ställa på nationalister som verkar politiskt, och de principer han anser bör ligga till grund för en nationalistisk livsfilosofi.Den politiske soldaten utkom i England för första gången år 1984, och har under åren fått en mycket stor spridning inom nationalistiska kretsar. Skriften har översatts till ett flertal språk och oräkneliga upplagor har sålt slut. Åtskilliga nationalistiska företrädare och aktivister i Västvärlden har påtalat att de inspirerats av just denna skrift, och att den varit en del av anledningen till deras egna strävan efter att vara en politisk soldat.Denna svenska upplaga innehåller dessutom ett förord av Jonas De Geer och ett förord särskilt riktat till den svenska publiken skrivet av författaren själv.

1014 RUR

похожие

Подробнее

100W att High Power Warm white/ Naturally White/ Full Spectrum/ LED chip Light + Heatsink Cooler+100W Driver

American Loft Wall Lamp Led Sconce Cafe Vintage Lights Att Living Room Bedroom Kitchen Light Fixtures Home Industrial Decor

5pcs Car Auto Add-A-Circuit Fuse Tap Adapter Holder Low Profile Mini APS ATT Micro Blade

2018 New ATT Silver LCD Digital Display Tattoo Makeup Permanent Machine For Eyebrow Lips Eyeliner with 16 pcs Cartridge

100W LED att High Power warm/cool White Light +Heatsink Cooler+100W Driver 85-265v

Bengt Edhlund, Allan McDougall Allt om NVivo 11, 2. a reviderade upplagan


Allt om NVivo 11, 2:a reviderade upplagan för NVivo version 11.4.1, är vår kompletta handbok för världens populäraste programvara för kvalitativ analys. Boken har två författare. Bengt Edhlund är lärare med mångårig erfarenhet av att undervisa och skriva om forskarens mest användbara programvaror. Allan McDougall har arbetat med NVivo som kvalitativ forskare och doktorand inom hälsovården. Vi har tillsammans skrivit denna bok med lättfattliga instruktioner och goda råd till både nybörjare och mera erfarna användare. Vi har sökt skapa funktionsblock av denna programvara som kan beskrivas steg för steg. Vi har också velat beskriva hur man använder NVivo 11 i samarbete i projektgrupp. Hoppas du som läsare kommer att ha nytta och nöje av denna bok. Du är välkommen att kontakta oss närhelst du känner behov därav på: info@formkunskap.com

6414 RUR

похожие

Подробнее

Monica Grönlund Bjornen sover inte


15-åriga Ellinor försvinner spårlöst från en nyårsfest i byn Linsell, Härjedalen. Ingen av de inblandade säger sig ha sett eller hört något. Det blir en svår nöt för Svegspolisen Harry Hansson att knäcka. Han ber sin kollega och barndomsvän Tom Elfversson om hjälp. Den här deckarhistorien handlar om ensamhet, men också om nära vänskap. När den trygghet som man tror att man lever i, krackelerar och det som inte får ske, ändå inträffar; då rasar fördämningarna och våra mest privata känslor väller fram över gator, bygemenskap och sorg.En deckare om ungdomar, mobbing om vänskap och om att växa som människa. Om kärlek och om livet som kom emellan. En klassisk Mord-synd-droM - deckare. Nordic Noir

2402 RUR

похожие

Подробнее

2018 New ATT Silver/Black Tattoo Makeup Permanent Machine For Eyebrow Lips Eyeliner with 16 pcs Cartridge

Det som inte dodar oss


Tidskriften Millennium har fått nya ägare. Elaka tungor hävdar att tiden har sprungit ifrån Mikael Blomkvist och han funderar på om han borde göra något annat. Lisbeth Salander är rastlös. Hon medverkar i en hackerattack till synes utan någon särskild anledning. Hon tar risker hon vanligtvis är noga med att undvika. Det är inte likt henne. En sen natt ringer professor Frans Balder, en ledande auktoritet inom AI-forskning, till Blomkvist. Balder säger sig sitta på världsavgörande information om amerikanska underrättelsetjänsten. Han har dessutom haft kontakt med en ung kvinnlig superhacker, som bär vissa likheter med en person Blomkvist känner väl. Mikael Blomkvist börjar hoppas på det scoop som både han och Millennium behöver. Lisbeth Salander har som vanligt sin alldeles egen agenda. I Det som inte dödar oss fortsätter berättelsen. Det har blivit dags för deras vägar att korsas. Ännu en gång.

750 RUR

Forlagssystem похожие

Подробнее

Комментарии